Funderingsonderzoek in Haarlem

Funderingsonderzoek in Haarlem

Funderingsonderzoek in Haarlem laat u natuurlijk uitvoeren door een expert op het gebied van funderingsproblematiek.funderingsonderzoek in haarlem

Bouwkundige keuring Haarlem verzorgt uw scheefstandmeting middels lintvoegmeting en/of vloerwaterpassing. Deze methodes geven beide een beeld van de verzakkingstatus van het pand, en de mate waarin deze verzakking acceptabel is. U komt op deze manier dus iets te weten over de fundering van het gebouw, zonder dat er ingrijpende werkzaamheden bij aan te pas komen zoals het graven van inspectie-putten en dergelijke.

Bouwkundige keuring Haarlem verzorgt uitgebreide bouwkundige keuringen en funderingsonderzoek in Haarlem ten behoeve van allerlei toepassingen, waaronder de bouwkundige keuring voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor specialistisch keuringswerk zoals bovengenoemde verzakkingsanalyse.

Bij de lintvoegmeting vormt een belangrijke, horizontale voeg in het buitenmetselwerk het uitgangspunt voor het bepalen van de eventuele vervorming van het pand. Hierbij wordt aangenomen dat deze lintvoeg oorspronkelijk perfect horizontaal verliep, en vormt de afwijking van het waterpasniveau een indicator voor de mate van verzakking van het pand. Oftewel: Hoe verticaler de lintvoeg verloopt des te groter is  de aanwezige verzakking.

Funderingsonderzoek in Haarlem

Zolang de vervorming van het pand binnen bepaalde normwaarden blijft, kan dit in principe niet meteen kwaad en hoeft u niet dadelijk tot actie over te gaan. Wel is het belangrijk om de mate van vervorming nauwgezet te blijven volgen, oftewel om op gezette tijden herhaaldelijke metingen uit te laten voeren om er zeker van te zijn dat de schade binnen de perken blijft.

Naast de lintvoegmeting kan ook de vloerwaterpassing hier uitsluitsel over geven. Hierbij wordt er niet uitgegaan van het horizontale verloop van bepaalde elementen aan de buitengevel (lintvoegen of raamkozijnen bijvoorbeeld), maar wordt daarentegen de binnenkant van het pand op vaststaande punten opgemeten. In feite wordt er gekeken in hoeverre het verloop van de vloeren binnen het gebouw afwijkt van het oorspronkelijke waterpasniveau. Dit is met name handig wanneer het pad van de buitenkant niet geheel in kaart kan worden gebracht, bijvoorbeeld omdat het geen vrijstaande woning betreft. In veel gevallen worden de resultaten van de vloerwaterpassing en lintvoegmeting gecombineerd.

Voor meer informatie omtrent onze verzakkingsanalyse neemt u vrijblijvend contact op met bouwkundige keuring Haarlem. Wij voorzien u graag van professioneel advies; u kunt bij ons altijd vlot terecht voor het maken van een afspraak.